Koolzaad is een rustgewas en wordt voornamelijk geteeld voor de olie. Momenteel gebruiken wij in Nederland voornamelijk zonnebloem- en olijfolie wat geïmporteerd moet worden vanuit het buitenland. Door onvoorspelbare situaties (e.g. droogte, oorlog) kunnen de prijzen gigantisch oplopen of er wordt ermee gesjoemeld.

Programma dinsdag 27 augustus 2024

Bij de excursie zijn verschillende partijen aanwezig zijn die kansen zien in het verwerken van het gewas of voor teeltoptimalisatie.

  • Hogeschool Van Hall Larenstein zal ingaan op de inhoud en het doel van het project
  • Verwerkend bedrijf over kansen en mogelijkheden in het verwerken van het gewas
  • De agrariër laat zien wat er gebeurt op het perceel en vertelt wat zijn motivatie is om aan het project mee te doen