Leve het vlas! Telers, verwerkers, eindgebruikers en lokale overheden zijn uitgenodigd voor het vlastival. We gaan op ontdekking in het veld en kijken naar de vlasteelt. We kijken naar de uitdagingen, opbrengsten en toepassingsmogelijkheden: van linnen tot biocomposiet. Door samen te werken in de hele keten maken we het verschil.  

17.30 - 21.20 uur
Mts. Timpelsteed, Timpelsteed 1, 9132 LK Engwierum