Adviseurs Adviespool

Adviespool

Het doel is om boeren te helpen met de transitie naar NIL. Door hen  onafhankelijk advies van een expert aan te bieden, kunnen stappen voorwaarts gezet worden.

De adviezen die gegeven worden zijn van onafhankelijke aard en puur gericht op een meer natuurlijke balans in de landbouw in combinatie met een gezond verdienmodel voor de boer.

Neem contact op Gratis advies aanvragen

Wie zijn wij?

De Adviespool is begin 2021 opgestart, het is een initiatief van de provinsje Fryslân in samenwerking met BoerenNatuur Fryslân.

We merken dat steeds meer individuele / groepen boeren stappen richting natuurinclusieve landbouw willen maken, maar het hierbij vaak aan specifieke kennis ontbreekt. Deze kennis kan de Adviespool leveren.

De Adviespool is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies verleent en kan rechtstreeks benaderd worden door boeren, deelnemers in gebiedsprocessen, collectieven etc. De opgedane kennis wordt vervolgens (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts komen. Afhankelijk van de omvang van de vraag wordt een deel van de advieskosten vergoed.

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

Keukentafelgesprek stikstof

In 1 middag of avond met elkaar (en van elkaar) leren tijdens een laagdrempelig Keukentafelgesprek.

Onder begeleiding van een gecertificeerde stikstofcoach van de Landbouw Adviespool zal een praktijkvoorbeeld worden besproken en kun je jouw vragen stellen. De basis die we voor het groepsgesprek gebruiken is de Kringloopwijzer.

MEER INFORMATIE
MELD JE AAN

Voor wie?

Zowel Friese melkveehouders als akkerbouwers zijn welkom om advies in te winnen. Wij reageren op individuele adviesvragen, nog liever gaan we met meer boeren in een gebied of met een bepaald thema aan de slag voor meer resultaat.

Het kan gaan om een eenmalig adviesgesprek, maar mochten wij meer vragen van soortgelijke aard binnenkrijgen dan zijn er mogelijkheden voor het opstarten van een cursus of studiegroep. Al naar gelang waar de behoefte ligt en hoe complex de materie is. We werken vraaggestuurd.

NEEM CONTACT OP
GRATIS ADVIES AANVRAGEN

Melkveehouder in Tjerkgaast

'Door advies van een expert zijn we tot een meerjarenplan (op maat) gekomen voor kruidenmengsels. De adviseur attendeerde mij op kruiden waar ik zelf niet aan gedacht had, hij heeft het uiteindelijke het mengsel samengesteld. Zelf heb ik de kruiden in de juiste samenstelling met elkaar vermengd. In de droogteperiodes blijven de ingezaaide graslanden nu langer groen t.o.v. andere grasweides. Fijn om op deze manier mijn eigen kennis te vergroten!'

Johannes de Jong

Melkveehouder in Midden-Fryslân

‘Baat het niet, het schaadt ook niet’, met dat idee diende ik de vraag bij de adviespool in. Ik wil namelijk mijn stal natuurinclusief uitbreiden zodat ik blijf voldoen aan het keurmerk Beter Leven.

De adviseur heeft mij de oplossing aangereikt voor één van mijn deelvragen. Op dit onderwerp kan ik nu verder. De samenwerking verliep vlot en professioneel.'

Op aanvraag beschikbaar

Melkveehouder in Marrum

‘Ik ben heel tevreden over de adviespool. Er werd snel gereageerd nadat ik mijn vraag had ingediend, ze pakten snel en serieus de weg naar een antwoord op. Mocht ik de volgende keer weer een vraag omtrent een bepaald thema hebben, dan meld ik me weer bij de adviespool’.

Auke Vellinga

Melkveehouder in Jirnsum

‘Zonder de adviespool had ik niet van deze mogelijkheid af geweten. Ik heb hernieuwde kennis opgedaan, ik ben doorverwezen naar mogelijkheden waarmee wij verder kunnen. Er wordt nu aan een mogelijke oplossing gewerkt, dus er zit weer beweging in dit vraagstuk en daar zijn mijn vrouw en ik blij mee. Ik heb de adviespool ervaren als een waardevolle bron van kennis.’

Pyt Hellinga

Onze adviseurs

De Adviespool is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies verleent en kan rechtstreeks benaderd worden door boeren, deelnemers in gebiedsprocessen, collectieven etc. De opgedane kennis wordt vervolgens (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts komen. 

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

Bekijk hier onze adviseurs

Onze cases

U vindt hier een greep vanuit de Adviespool cases die de afgelopen jaren behandeld zijn. Heeft u een vraag of bent u op zoek naar gratis advies, neem dan gerust contact op.

Bekijk onze cases

Veelgestelde vragen

De adviespool kan u op een breed vlak van advies voorzien. Denk aan de thema's:

 • Bodem
 • Bedrijfseconomische aspecten
 • Water/waterkwaliteit
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Landschapsbeheer
 • Functionele agrobiodiversiteit
 • Voedingsadvies
 • Kringlooplandbouw
 • Regeneratieve landbouw
 • Natuurinclusieve landbouw

Bodem

 • Hoe kan ik bodemstructuur in gepachte grond verbeteren? Hoe is het met mijn bodem gesteld? Hoe kan ik mijn bodem verbeteren?
 • Hoe kan ik bodemleven stimuleren?

Bemesting

 • Hoe kom ik aan vaste mest? Wat zijn de effecten daarvan? Is drijfmest scheiden iets voor mij of sleepslangbemesting?
 • Wat kan je doen met vlinderbloemigen?
 • Wat is het effect van groenbemesters?

Gewassen

 • Hoe pas ik kruidenrijk grasland in? Op welk perceel past dat het beste? Maaien of beweiden? Kan ik meer eiwitrijk veevoer winnen van mijn eigen bedrijf?
 • Wat zijn de mogelijkheden in maaien en beweiden om bij te dragen bedrijf, koe en omgeving? Welke alternatieven zijn er voor mais?

Natuur

 • Hoe past ik agrarisch natuurbeheer in mijn bedrijfsvoering? Welke voor en nadelen zitten er aan particulier natuurbeheer?
 • Wat kan ik doen met randenbeheer (akkerranden, kruidenranden, bufferstroken, FAB randen)?

 Water

 • Ecologisch slootschonen?
 • Hoe kan ik door minder uitspoeling de waterkwaliteit verbeteren?
 • Wat doen flauwe taluds met randenbeheer/waterkwaliteit?

Bedrijfseconomie van maatregelen

 • Hoe pakt het verdienmodel uit van natuurinclusieve landbouw? Welke kengetallen zijn er bij maatregelen?
 • Ik wil op een ander spoor met mijn bedrijf: kan ik eens breed hierover sparren met een adviseur? Wat zijn de effecten op mijn bedrijfsvoering en bedrijfseconomie?
 • Mijn buurman doet aan botanisch beheer. Ik werk aan het verminderen van stikstofemissie. Is er een manier om onze bedrijfsvoeringen (economisch) met elkaar te bespreken en te vergelijken?

Emissie

 • Welke mogelijkheden zijn er in ontwerp/aanpassing van de stal voor emissies?
 • Ik wil externe inputs verminderen, krachtvoer of kunstmest, middelen. Wat voor gevolgen heeft dat? Of ik wil iets met stikstofemissies.
 • Anders bemesten, of een stalaanpassing en heb advies nodig. Wat komt er praktisch kijken bij samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers?

Veenweide

 • Is een neventak in een veenweidegebied misschien voor mij een goede manier om aan NIL te doen? Welke perspectieven zijn er om te boeren met hogere peilen?
 • Hoe kan ik weidevogelbeheer, omgaan met bodem/mest en CO2-uitstoot verminderen omzetten in een kans?

De provinsje Fryslân stelt jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar aan BoerenNatuur Fryslân voor adviesverstrekking. Vanzelfsprekend zit er een limiet aan het budget, vandaar dat bij de aanvragen kijken naar:

 • De aanvrager dient zijn agrarische bedrijf in de provinsje Fryslân uit te voeren.
 • De aard van de vraag - Is er al eerder een aanvraag op dit thema geweest, waarbij het gegeven advies ook voor de nieuwe aanvrager zou kunnen gelden?
 • Betreft het een vraag waarbij de experts echt kunnen helpen om stappen richting NIL te zetten of betreft het meer een vraag voor gangbare landbouw?
 • Kunnen wij bij het beantwoorden van de vraag meerdere boeren betrekken, zodat een groter deel van onze doelgroep verder geholpen wordt.

Tot een max. bedrag van € 1500,- kan gratis advies worden gegeven bij individuele aanvragen. Voor groepen geldt een aangepast tarief. Voor bepaalde aanvragen wordt het advies dan ook voor 100% vergoed, andere adviesgesprekken voor een deel. Het is afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Vooraf zijn we hier duidelijk en transparant over, zodat u naderhand niet voor verrassingen komt te staan.

Contact opnemen of gratis advies aanvragen

Heeft u een vraag of bent u op zoek naar gratis advies, neem dan gerust contact op via onderstaande buttons.

Neem contact op Gratis advies aanvragen