Agrarisch natuurbeheer

BoerenNatuur Fryslân is het gezicht van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Fryslân en vormt de schil rondom de 7 agrarische collectieven in onze provincie.

We zijn een krachtige gesprekspartner voor overheden en landelijke (groene) organisaties over onder andere agrarisch natuurbeleid. Wij zorgen voor kennisuitwisseling, dataverzameling en communicatie naar de achterban en inwoners van Fryslân.

Organisatie

Organisatie

Lees meer
Resultaten

Resultaten

Lees meer

Agrarische collectieven

In Fryslân doen veel boeren en particulieren vol overgave aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Zij zijn aangesloten bij een van de 7 professionele agrarische collectieven in de provincie. Deze collectieven coördineren de beheeractiviteiten van ruim 2000 Friese boeren.