Agenda

18
Jun
Vlastival

Vlastival

Leve het vlas! Telers, verwerkers, eindgebruikers en lokale overheden zijn uitgenodigd voor het vlastival.

Lees meer
24
Jun
Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij

Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw organiseert: samenwerking akkerbouw en veehouderij. Sjoerd Reitsma en Siep Oostervel...

Lees meer
24
Jun
Agrarische Simmerjûn!

Agrarische Simmerjûn!

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw organiseert: In het Friese veenweidegebied Idzegea is, samen met agrarisch Collectie...

Lees meer
24
Jun
Workshop inpassen van kruidenrijke graslanden

Workshop inpassen van kruidenrijke graslanden

Tips en tricks voor inpassen kruidenrijke graslanden en effecten op emissie en melksamenstelling.

Lees meer
26
Jun
Lessen Lisdodde in de Hegewarren

Lessen Lisdodde in de Hegewarren

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw organiseert: In het Friese veenweidegebied de Hegewarren is een pilot gestart gerich...

Lees meer
26
Jun
Excursie: wat groeit en leeft er in en om de sloot + wat levert greppelinfiltratie op?

Excursie: wat groeit en leeft er in en om de sloot + wat levert greppelinfiltratie op?

Tijdens deze excursie bespreken en bekijken we de resultaten en het belang van ecologisch slootschonen. Daarnaast komt g...

Lees meer
27
Jun
Omschakelen naar een meer natuurinclusief bedrijf. Hoe doe je dat?

Omschakelen naar een meer natuurinclusief bedrijf. Hoe doe je dat?

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw organiseert: Familie De Boer uit Aldeboarn – De Deelen wil toe naar een minder hoogp...

Lees meer
28
Jun
Excursie Voederhagen op Woudstras Pleats in Menaam

Excursie Voederhagen op Woudstras Pleats in Menaam

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw organiseert: Jan Woudstra toont de voederhaag die hij twee jaar geleden heeft geplan...

Lees meer
11
Sept
Tour de Boer (div. data)

Tour de Boer (div. data)

Ook dit jaar organiseert Waadrâne i.s.m. Stichting Twirre excursies bij agrariërs die actief zijn met agrarisch natuurbe...

Lees meer
01
Okt
Efkes buorkje

Efkes buorkje

Op 1 en 3 oktober openen natuurinnovatieve boeren in zes Friese agrarische collectieven hun deuren voor collega-boeren. ...

Lees meer