Rûchte is it nije moai

Gezamenlijk bevorderen wij een natuurinclusieve landbouw, die economisch rendabel is en waarin meer ruimte is voor natuur-, milieu- en landschapswaarden.

WIE WIJ ZIJN GRATIS ADVIES AANVRAGEN

Nieuws

Korte compilatie van demo in Sneek

Korte compilatie van demo in Sneek

Gedeputeerde De Vries, loonwerkers, boeren, het bedrijfsleven, gemeenten en vogelwachters kwamen op 26 april bijeen in S...

Lees meer
Jonge reekalfjes gespot?

Jonge reekalfjes gespot?

Wij zijn bezig met het maken van een film over wat er momenteel in de Friese weilanden leeft. Heel veel jonge dieren, zo...

Lees meer
Geslaagde 2e demo in Sneek

Geslaagde 2e demo in Sneek

Gedeputeerde De Vries, loonwerkers, boeren, het bedrijfsleven, gemeenten en vogelwachters waren afgelopen vrijdag bij de...

Lees meer
Grote opkomst bij 1e demo in Stiens

Grote opkomst bij 1e demo in Stiens

Boeren, loonwerkers, het bedrijfsleven, gemeentes en een groep studenten van MBO-Aeres waren afgelopen woensdag bij de 1...

Lees meer
Leerzame lezing over de bodem

Leerzame lezing over de bodem

Gisteren was er weer een studiegroepbijeenkomst van één van onze studiegroepen, met een lezing van Ruud Hendriks over de...

Lees meer
3e Keukentafelgesprek Stikstof in Roodhuis

3e Keukentafelgesprek Stikstof in Roodhuis

De 3e Keukentafelsessie Stikstof vond afgelopen donderdag plaats in Roodhuis bij de familie De Boer. Alle boeren hadden ...

Lees meer

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Agenda

08
Jun
Jeugdfûgelwachtdei

Jeugdfûgelwachtdei

Ook dit jaar organiseert Waadrâne i.s.m. Stichting Twirre excursies bij agrariërs die actief zijn met agrarisch natuurbe...

Lees meer
04
Jun
Bijeenkomst Voederhagen

Bijeenkomst Voederhagen

Heb je interesse in Agroforestry? Wil je meer weten over de nut en noodzaak van bomen en struiken op je eigen bedrijf? V...

Lees meer
11
Sept
Tour de Boer (div. data)

Tour de Boer (div. data)

Ook dit jaar organiseert Waadrâne i.s.m. Stichting Twirre excursies bij agrariërs die actief zijn met agrarisch natuurbe...

Lees meer
01
Jul
Uitnodiging bijeenkomst Statenfractie-leden

Uitnodiging bijeenkomst Statenfractie-leden

Graag nodigen wij u uit om nader kennis te maken en te vertellen, maar vooral ook te laten zien wat natuurinclusieve lan...

Lees meer

Op zoek naar gratis advies?

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

VRAAG ADVIES AAN

Case

Verlaging CO2-uitstoot en meer eiwit van eigen land

Wat zijn voor mijn bedrijf de aanpassingen in management voor een lagere CO2-uitstoot en meer eiwit van eigen land? Deze vraag kwam van een melkveehouder uit de omgeving Drachten. LAP-adviseur Jehannes Fopma heeft deze case behandeld.

Lees meer

Bekijk alle cases

Case

Advies mogelijkheden weidevogelbeheer

Een melkveehouder uit het midden van Friesland wil weten wat er op het gebied van weidevogelbeheer mogelijk is op zijn land. LAP-adviseur Henk Oud heeft deze opdracht aangenomen. Henk heeft de betreffende percelen samen met de boer bezocht.

Lees meer

Bekijk alle cases

Case

Langere beheerscontracten voor weidevogelgebieden

De boer die advies aan ons vroeg heeft zijn land inmiddels al 25 jaar in natuurbeheer. Had hij vooraf geweten dat hij zo lang zijn werk kon uitvoeren op dit stuk grond dan had hij nog veel meer voor de weidevogels kunnen betekenen, dan dat hij nu steeds uitgaat van 6-jaarlijkse perioden.

Lees meer

Bekijk alle cases

Case

Erfontwerp

Een echtpaar uit de buurt van Heerenveen wil een nieuwe boerderij en potstal bouwen. Zij willen daar graag een mooi erf bij aanleggen. Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland heeft deze opdracht als LAP-adviseur aangenomen.

Lees meer

Bekijk alle cases

Aangesloten agrarische collectieven

Volg ons op Instagram en Facebook