ANC Westergo

Ga naar de website

ANC Westergo is in 2015 opgericht door de zes ANV’s (Agrarische Natuur Verenigingen) in het gebied van Westergo, met als primair doel het doorontwikkelen en versterken van het agrarisch natuurbeheer (ANLB) en gebiedsontwikkeling.

Het bestuur bestaat uit drie personen. Naast het bestuur functioneert een adviserende beleidsraad. Daarin  hebben het bestuur en de 6 ANV’s zitting.

In het ANLB is het behoud van weidevogels een belangrijk speerpunt. Het bestuur- en ledennetwerk van de ANV’s wordt benut voor versterking van de binding aan de basis  en voor de lokale uitvoering van het beheer.

Agrarisch collectief in Friesland

ANC Westergo is één van de zeven agrarische collectieven die in Friesland actief zijn. Wij zetten ons in voor het versterken van de biodiversiteit en natuur inclusieve landbouw in de breedste zin van het woord. Dit met oog voor een gezonde (financiële) positie van de betrokken leden: boeren die in ons verzorgingsgebied deelnemen aan het beheer.

Werkgebied

Het werkgebied van Westergo ligt in de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Waadhoeke en Leeuwarden. Het strekt zich uit van Koehoal  naar Leeuwarden, langs de Swette naar Sneek en dan langs Jutrijp, Spannenburg, St Nocolaasga, A6, naar Lemmer, vervolgens via richting Heeg, Sneek, Bolsward, Kop Afsluitdijk, Harlingen tot aan beginpunt Koehoal.

Contact

ANC Westergo, Postbus 186, 9200 AD Drachten
Telefoon: 0651861890
E-mail: info@ancwestergo.nl

Ga naar de website