Coöperatieve vereniging Súdwestkust

Ga naar de website

De coöperatieve vereniging Súdwestkust (SWK) is ontstaan uit een samenvoeging van 2 agrarische natuurverenigingen: Súdwesthoeke en Kuststripe. De vereniging heeft als doel om agrarische natuur- en landschappen te beheren en beheerplannen over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer op te stellen. Daarnaast voeren ze alle overige diensten en activiteiten die te maken hebben met agrarische natuur- en landschappen en gebiedsontwikkelingen en al wat daarmee samenhangt.

Binnen collectief Súdwestkust is een indeling gemaakt naar werkgebieden. Binnen deze gebieden worden clusters gevormd van min of meer aaneengesloten gebieden waarbinnen agrarisch natuurbeheer plaatsvindt. De gaat om de volgende werkgebieden:

  • Heidenskip-Samenvoeging-Haanmeer
  • Makkumer mar – Wons
  • Skrizekrite – Abbega
  • Tjerkwerd-Allingawier
  • Tusken Brekken & Trekfeart
  • Warns-Stavoren
  • Workumerwaard-Ommelanden

Binnen deze werkgebieden zijn zo’n 200 beheerders actief die totaal goed zijn voor ongeveer 3.300 hectare agrarisch natuurbeheer.

Contact

Postadres: Bovenburen 6, 8723 ED Koudum
Bezoekadres: Merk 1, 8711 CL Workum
Telefoon: 0682075862
E-mail: info@sudwestkust.nl

Ga naar de website