Artikel Friesch Dagblad: Fusie Living Lab en Kollektivenberied moet gezonde landbouw stimuleren

Afgelopen zaterdag, 13 januari, stond het volgende artikel in het Friesch Dagblad. Dit is een voorbode op de startbijeenkomst van vanmiddag voor de nieuwe stichting BoerenNatuur Fryslân (BNF).

Vanaf 1 januari 2024 zijn Living Lab Fryslân (incl. de Landbouw Adviespool) en Kollektivenberied Fryslân (KBF) samen verder gegaan onder deze nieuwe naam.

De nieuwe stichting zet zich in voor:

  • alle boeren in Fryslân die zich in (willen) zetten voor een duurzame natuurinclusieve vorm van landbouw
  • meer biodiversiteit in het agrarisch landschap mét daarbij een goed verdienmodel voor de boer.
  • waar mogelijk het verkleinen van de kloof tussen boer – burger
  • de 7 agrarische collectieven die de beheeractiviteiten binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) coördineren van ruim 2000 Friese boeren.
  • belangenbehartiging en kennisdeling over o.a. agrarisch natuur- en landschapsbeheer en is hierover gesprekspartner voor boeren, overheden, kennisinstellingen en landelijke (groene) organisaties.

Een kleine kanttekening bij onderstaand artikel: we hebben niet de samenwerking gezocht vanwege minder verkregen subsidie. Vanaf Q2 2023 zijn we al met elkaar aan het onderzoeken en verkennen of wij en in welke vorm we kunnen gaan samenwerken. In november werd de hoogte van de verstrekte subsidie duidelijk.

Vanaf nu zetten we ons in een nog nauwere samenwerking in voor een duurzaam en biodivers agrarisch landschap.