Boer of voedselproducent? Artikel in De Akkerbouwkrant

5 februari 2024

Onlangs verscheen in De Akkerbouwkrant een artikel over onze bijeenkomst over Meerwaarde op het akkerbouwbedrijf, eind november in Engwierum.

Als akkerbouwer draait alles om het creëren van een mooi gewas. Deze taak hoeft niet te stoppen bij de oogst. Steeds meer akkerbouwers kiezen voor het gebruik van korte ketens, waarbij hun producten direct van het land naar de consument gaan. Daarnaast neemt de aandacht voor biodiversiteit toe.

Het hele artikel lees je hier: Bent u boer of voedselproducent? (akkerbouwbedrijf.nl)