Wat groeit en bloeit er in en rondom de sloot en greppels?

26 Juni 2024

Klik hier om u aan te melden

Wat houdt Ecologisch slootschonen in, waarom zou je dat willen en wat levert het op? Diezelfde vragen gelden ook voor greppelinfiltratie. Greppels zijn met buizen aangesloten op de sloot, dus de onderwerpen hebben met elkaar te maken en invloed op elkaar. O.a. voor de stevigheid van de oevers.

Tijdens deze bijeenkomst, die wij i.s.m. BoerenNatuur Westergo en Wetterskip Fryslân organiseren, komen alle deelonderwerpen aan bod.

Vragen die onder meer aan bod komen:
• Waarom is deze wijze van schonen goed voor biodiversiteit?
• Wat is het verschil tussen een ecologische beheerde en een niet-ecologische beheerde sloot?
• Hoe is dit opgenomen in het ANLb?
• Hoe zit het met de combinatie van botanisch randenbeheer en ecologisch slootschonen?
• Wat houdt greppelinfiltratie in en wat levert het op?
• Wat komt er nog meer bij kijken?

De bijeenkomst bestaat uit een theoretisch deel en een veldexcursie. We gaan in de sloot en de randen kijken wat daar aan soorten flora en fauna te vinden is. Datzelfde geldt ook voor de greppels.

Alles wat leeft en groeit in de natuur kun je zien als een indicator, wat betekenen deze soorten? En hoe ga je daar vervolgens mee om als boer en loonwerker?

Locatie

Familie vd Werf-Westra
Doraweg 18 (klik hier voor de locatie in Google Maps)
8531 PW Lemmer

Programma 26 juni

19:15   Inloop
19:30   Opening BoerenNatuur Fryslân en gastbedrijf Van der Werf-Westra.
19:40   Theoretisch deel met een ecoloog over ecologisch slootschonen 19:55   BoerenNatuur Westergo vertelt over de ANLb-maatregelen. 
20:10   Wetterskip Fryslân vertelt over de kijk op en werkwijze van greppelinfiltratie.
20:30   Het veld in!
21:30   Einde van officiële programma
21:35   Hapjes en drankjes staan klaar
22:15   Einde bijeenkomst

Klik hier om je aan te melden.