Startbijeenkomst BoerenNatuur Fryslân

'Mei elkoar de hannen út de mouwen stekke' (met elkaar de handen uit de mouwen stekken). Dit stond centraal tijdens de Startbijeenkomst afgelopen maandag van de nieuwe stichting BoerenNatuur Fryslân. De nieuwe organisatie is een samensmelting van Living Lab Fryslân, Kollektivenberied Fryslân (samenwerkingsorganisatie van de 7 agrarische collectieven in Provincie Fryslân) en de Landbouw Adviespool.

Kennismaken en in dialoog

De middag was in 2 delen opgeknipt. Het 1e deel was intern gericht; kennismaken met elkaar, uitleg geven aan waar de nieuwe organisatie voor staat en in deelgroepen met elkaar aan de slag met stellingen en van elkaar leren.

In het 2e deel mochten we Landbouw gedeputeerde  Wiersma verwelkomen. Zij gaf aan hoe de provinsje naar de deze vorm van duurzame landbouw kijkt en waar mogelijkheden en de uitdagingen liggen. Er was daarna ruim de tijd voor vragen en om de dialoog met elkaar aan te gaan.

Ook kwam Hans van der Werf (FMF) vertellen hoe vanuit zijn perspectief als 1 van de initiators (zo ook Klaas Sietse Spoelstra) van het Living Lab, de organisatie zich in de loop der tijd naar volle tevredenheid heeft doorontwikkeld.

Voederheg planten

Naast het praten, brainstormen, van elkaar leren hebben we ook letterlijk de handen uit de mouwen gestoken door met elkaar een voederhaag op het terrein van De Wartenster aan te planten. Een voederhaag vormt een bron van biodiversiteit, het is als het ware een levend hek.

Deze Kick-off is naar ons idee een goede start van de nieuwe stichting geweest. De neuzen staan meer dezelfde kant op, we weten beter waar we de focus op gaan leggen en er is meer verbinding tot stand gekomen.