Thema's

We werken met jaar- en subthema’s. Vanuit die thema’s wordt verbinding met andere partijen gezocht, waarbij we gezamenlijk aandacht besteden en werken aan specifieke onderwerpen binnen natuurinclusieve landbouw. Met elkaar weten we zo het verschil te maken. 

 

Poster aanvragen

Groenblauwe dooradering

Groenblauwe dooradering

Op de zandgronden in Nederland wordt het landschap van oudsher gekenmerkt door een groene lijnvormige dooradering bestaa...

Lees meer
Wat te doen tijdens het broedseizoen

Wat te doen tijdens het broedseizoen

Afsprakenkader akker- en weidevogels. In november 2021 zijn de landbouwpartijen in Fryslân, onderling en met de provinc...

Lees meer
Weidevogelrijk Boerenland

Weidevogelrijk Boerenland

Weidevogels en boeren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Weidevogels horen bij het boerenland.

Lees meer
Denk om weidevogelnesten bij het bemesten

Denk om weidevogelnesten bij het bemesten

Afsprakenkader akker- en weidevogels. In november 2021 zijn de landbouwpartijen in Fryslân, onderling en met de provinc...

Lees meer
Natuurinclusieve landbouw met akkervogels

Natuurinclusieve landbouw met akkervogels

Akkervogels zijn de laatste decennia in aantal achteruitgegaan. Door variatie aan te brengen in het landschap, gericht o...

Lees meer
Contact leggen tussen boer en nazorger

Contact leggen tussen boer en nazorger

Afsprakenkader akker- en weidevogels. In november 2021 zijn de landbouwpartijen in Fryslân, onderling en met de provinc...

Lees meer
Biodiversiteit op en rondom het erf

Biodiversiteit op en rondom het erf

Agrarische erven hebben de afgelopen decennia flinke veranderingen ondergaan. Veel ligboxstallen uit de 20e eeuw zijn va...

Lees meer
Grutsk op ús greidefûgels

Grutsk op ús greidefûgels

Afsprakenkader akker- en weidevogels. In november 2021 zijn de landbouwpartijen in Fryslân, onderling en met de provinc...

Lees meer
Biodiversiteit in en rondom de sloot

Biodiversiteit in en rondom de sloot

De aandacht voor biodiversiteit in het landelijk gebied groeit. Steeds meer boeren en loonwerkers hebben hier oog voor, ...

Lees meer
Kuikens in het land, poes in de mand

Kuikens in het land, poes in de mand

Afsprakenkader akker- en weidevogels. In november 2021 zijn de landbouwpartijen in Fryslân, onderling en met de provinc...

Lees meer
Kleurrijk en levendig weidevogelland

Kleurrijk en levendig weidevogelland

Boeren en vogels horen bij elkaar, maar een weidevogel kan niet zonder een beetje hulp en bescherming van de boer.

Lees meer
Voorzorgsmaatregelen voor grondbewerkingen

Voorzorgsmaatregelen voor grondbewerkingen

Afsprakenkader akker- en weidevogels. In november 2021 zijn de landbouwpartijen in Fryslân, onderling en met de provinc...

Lees meer

In welke mate bent u bezig met natuurinclusieve landbouw?

Test uzelf: Hoe natuurinclusief boert u?

  • U kunt per onderdeel aangeven hoe actief u met dit onderwerp bezig bent.
  • Bij het doorlopen van de vragenlijst krijgt u de volledige tekst en uitleg bij de diverse onderwerpen te zien. Na het invullen tonen we u een overzicht waaruit duidelijk wordt waarin en hoe actief u bent met natuurinclusieve landbouw.
  • U kunt vervolgens aangeven over welke onderwerpen u meer kennis zou willen verkrijgen. Wij proberen daar zoveel mogelijk de cursussen, studiegroepen en/of Masterclasses die wij organiseren op aan te laten sluiten.

Het invullen van de vragenlijst kost u 5 minuten, dank voor uw deelname en graag tot ziens op één van onze kennissessies!

TEST UZELF POSTER AANVRAGEN

Natuurinclusieve landbouw opnemen in verpachtcontracten?

De laatste jaren zien we dat natuurinclusieve landbouw (NIL) steeds meer in de praktijk wordt toegepast, dit sluit aan bij de doelstellingen van het rijk en de provincie. In Fryslân wordt maar liefst 40% van het totaal aan landbouwgrond verpacht.

Dit was voor Living Lab Fryslân aanleiding om in 2022 ‘Natuurinclusieve verpacht’ als hoofdthema te kiezen. Met de grond hebben verpachters de basis voor NIL in bezit en kunnen ze het verschil maken. Zo kunnen dan immers letterlijk en figuurlijk meters worden gemaakt naar NIL.

Goed rentmeesterschap
Vanuit de rol van goed rentmeesterschap denken steeds meer verpachters na over deze vorm van pacht. Maar wat is dan mogelijk en hoe pak je dat aan? Voor meer duidelijkheid is deze uiting ontwikkeld.

Voor een verpachter wordt duidelijk hoe hij NIL kan opnemen in het pachtbeleid, welke keuzes er zijn en hoe je dat uitvoert.

Samenwerken
Het succes van meer NIL bij te verpachte gronden is afhankelijk van een goede samenwerking met de boer. Dit is alleen te realiseren door met elkaar in dialoog te gaan. Bij dit gesprek kan dit stroomschema erg functioneel zijn doordat deze duiding en richting biedt. Alleen met elkaar kan een stap voorwaarts gemaakt worden.

N.B.: Dit stroomschema is in samenwerking met rentmeester De Koe ontwikkeld en is een aanzet voor het gesprek over natuurinclusieve verpacht. 

DOWNLOAD STROOMSCHEMA

POSTER AANVRAGEN