Denk om weidevogelnesten bij het bemesten

Bericht 2 vanuit het Afsprakenkader akker- en weidevogels

maart 2024

Het eerste kievitsei is gevonden en daar waar de percelen voldoende begaanbaar zijn, gaat het landwerk weer los. Reden dus om alert te worden op de mogelijke aanwezigheid van nesten van akker- en weidevogels.

In november 2021 hebben belangenorganisaties voor de land- en tuinbouw in Fryslân, een zogenoemd afsprakenkader akker- en weidevogels ondertekend en aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Met dit afsprakenkader zet de agrarische sector in op het uitdragen van een positieve en actieve houding in het ontzien van akker- en weidevogels bij werkzaamheden op het land.

De actualiteit maakt het nodig om in dit bericht met name aandacht te vragen voor het beschermen van akker- en weidevogels bij het uitrijden van mest. Dat begint met het inventariseren van nesten (al dan niet in overleg met de plaatselijke vogelwacht). Daarna is het van belang om tijdens het bemesten en sleepslangen de nesten tijdelijk af te dekken met een nestpan. 

Nestpannen zijn een bewezen middel om eieren en nesten tijdens het sleepslangen te kunnen beschermen.  Melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en vogelwachten kunnen nestpannen bestellen. Via deze link kunt u dit doen en kennis nemen van de andere acties die Grutsk op ús Greidefugels op touw zet.

Afsprakenkader akker- en weidevogels

In november 2021 zijn de landbouwpartijen in Fryslân, onderling en met de provincie het 'Afsprakenkader akker- en weidevogels' overeengekomen. Met dit afsprakenkader zet de agrarische sector in op het uitdragen van een positieve en actieve houding in het beschermen van akker- en weidevogels bij werkzaamheden op het land.

De organisaties geven hier gezamenlijk invulling aan door om de beurt een bericht op te stellen waarin alle aangesloten leden worden voorzien van aandachtspunten, tips en adviezen om de vogels te kunnen beschermen.