Grutsk op ús Greidefûgels

Bericht 4 vanuit het Afsprakenkader akker- en weidevogels

april 2024

Om een impuls te geven aan de aandacht voor akker- en weidevogels in Fryslân, is enkele jaren terug het initiatief genomen voor een project onder de welluidende naam 'Grutsk op ús greidefûgels'. Het is een samenwerking van BFVW (Bond van Friese Vogelwachten) en diverse andere partijen die de akker- en weidevogels een warm hart toedragen. Vanuit de landbouw zijn agrarische collectieven/BoerenNatuur Fryslân, AJF, LTO Noord en de loonwerkorganisatie Cumela in dit initiatief betrokken.

In de context van aandacht voor akker- en weidevogels ligt er in diverse opzichten een dwarsverband met het zogenoemde 'afsprakenkader akker- en weidevogels', dat de agrarische sector heeft opgesteld om haar verantwoordelijkheid in dit thema te nemen. De website van 'Grutsk' biedt toegang tot veel informatie die handig kan zijn bij het in de praktijk brengen van zorg voor de akker- en weidevogels. Hier worden de acties besproken die 'Grutsk' ieder jaar uitrolt en hier kan men zich aanmelden om in die acties te participeren.

Ook is het een platform dat de samenwerking tussen landbouwers en vogelwachten stimuleert. Zo is er via deze link een mogelijkheid om het contact te leggen met vogelwachten en nazorgers die boeren kunnen helpen bij het in kaart brengen van nesten, zodat men die bij het landwerk kan ontzien.

Een zeker vermeldenswaardige actie is het voornemen van enkele partijen om op 24 (Stiens) en 26 april (Oppenhuizen) een demonstratie faunavriendelijk maaien te gaan organiseren. Aanmelden kan via de link deze link.

Afsprakenkader akker- en weidevogels

In november 2021 zijn de landbouwpartijen in Fryslân, onderling en met de provincie het 'Afsprakenkader akker- en weidevogels' overeengekomen. Met dit afsprakenkader zet de agrarische sector in op het uitdragen van een positieve en actieve houding in het beschermen van akker- en weidevogels bij werkzaamheden op het land.

De organisaties geven hier gezamenlijk invulling aan door om de beurt een bericht op te stellen waarin alle aangesloten leden worden voorzien van aandachtspunten, tips en adviezen om de vogels te kunnen beschermen.