Maai met zorg

Bericht 7 vanuit het Afsprakenkader akker- en weidevogels

mei 2024

Moet er nog gemaaid worden? Lees dan nog snel de tips om rekening te kunnen houden met de aanwezigheid van weidevogels.

  • Tref voorbereiding door af te stemmen met je vrijwilliger. Over waar de vogels zitten en wanneer jij gaat maaien,
  • Maak daags voor het maaien nog een ronde door te maaien percelen. Zie en hoor je niets meer, dan kun je hier met een gerust hart maaien,
  • Zijn alle nesten gevonden, maai daar dan ruim om heen. Niet een plukje van een paar vierkante meter maar een mooi blok,
  • Liggen de nesten geclusterd bij elkaar, laat dan dit deel van het perceel nog even staan,
  • Zitten er wel vogels maar zijn de nesten nog niet exact gelokaliseerd, maai hier dan niet sneller dan 8 km/uur en let op waar de weidevogels weg spatten. Verspil de tijd niet door het nestje op te zoeken maar maai gewoon ruim om die plek heen,
  • Zijn de nesten uit? Let dan op de aanwezigheid van kuikens. Nou ja, eigenlijk op alarmerende ouderparen want de kleine kuikens vindt je tussen het lange gras toch niet. Blijven de vogels luid roepend en met hangende pootjes boven je hoofd vliegen, dan geven ze daarmee aan dat hun kroost ergens om jou heen zit. Zijn het kleine kuikens die zich drukken, laat hier dan een groot deel van het perceel staan,
  • Kan dat laatste echt niet, dan kun je proberen de vogels met hun kuikens naar omliggende percelen te laten verhuizen. Dat kan één dag voor het maaien voldoende stokken met vlaggen of linten in het lange gras te plaatsen. De vogels vinden dat onrustig en vertrekken dan met hun kuikens,
  • Maai altijd van binnen naar buiten of zijdelings naar een gedeelte dat blijft staan. De groteren pullen en hazen vluchten dan de goede kant op,
  • Laat de niet-bemeste en toch al minder productieve bufferstroken, tijdens de eerste snede staan. Hiermee is er in de randen nog wat dekking en spaar je broedende eenden in de slootkant.

Afhankelijk van het aantal weidevogels en de oppervlakte die je laat staan, ontstaan er wellicht mogelijkheden om een vergoeding voor de inkomstenderving aan te vragen. Wil je daar meer over weten, neem dan contact op met een agrarisch collectief. Er kan dan gekeken worden naar de last-minute-beheer in het kader van het ANLB of vanuit het Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Friesland. Het budget hiervoor is dit jaar verhoogd.

En heb je succes met het beschermen van nesten en/of kuikens? Vergeet dan niet om daar van te genieten.

 

Afsprakenkader akker- en weidevogels

In november 2021 zijn de landbouwpartijen in Fryslân, onderling en met de provincie het 'Afsprakenkader akker- en weidevogels' overeengekomen. Met dit afsprakenkader zet de agrarische sector in op het uitdragen van een positieve en actieve houding in het beschermen van akker- en weidevogels bij werkzaamheden op het land.

De organisaties geven hier gezamenlijk invulling aan door om de beurt een bericht op te stellen waarin alle aangesloten leden worden voorzien van aandachtspunten, tips en adviezen om de vogels te kunnen beschermen.